.

Prečo Používať Osobné Ochranné Pomôcky ?

Napríklad také používanie ochranných okuliarov  ktoré sú určené na ochranu zraku ?

Stručne a jasne !

I napriek tomu že nie vždy sa musí jednať o špeciálne, odborné pracovné činnosti ako vŕtanie, rezanie, brúsenie ……… ale aj pri tak jednoduchej a bežnej pracovnej činnosti ako je napríklad strihanie domácich záhradných drevín stačí chvíľa nepozornosti a môže dôjsť k  úrazu ktorý môže zapríčiniť fatálne poškodenie zraku. Stačí len stotina sekundy, chvíľka nepozornosti a švihnutie konára ktorý sa uvoľnil napríklad pri zliezaní z rebríka zapríčiní také vážne poškodenie zraku  že v tom lepšom prípade môže dôjsť k poškodenie rohovky  ktoré spôsobí nie len dlhodobú pracovnú neschopnosť, bolesť ale aj trvale následky vo forme horšej viditeľnosti.    

Prečo tak riskovať ?

Pre chvíľku času ktorý nás stojí kým si nasadíme ochranné okuliare pred začatím pracovnej činnosti !!!

Alebo pre tu zanedbateľnú sumu ktorú musíme vynaložiť pri kúpe ochranných okuliarov !!!

 

V prípade ak po prečítaní tohto síce stručného ale o to výstižného príspevku ste sa rozhodli prestať riskovať a prijať fakt že vždy pri akejkoľvek pracovnej činnosti hrozí že môže dôjsť k vážnemu poškodenie alebo strate vášho zraku  a rozhodli ste sa zakúpiť ochrannú pomôcku zraku – ochranné okuliare, môžete si pozrieť našu ponuku v kategórii „ Ochranné pracovné pomôcky „.

 

PS : Tento príspevok som sa rozhodol napísať žiaľ na základe svojej osobnej skúsenosti..