.

Ako Správne Si Vybrať Bezdrôtový Zvonček ?

Už žiadna výmena batérii v tak bežnom ale  potrebnom zariadení. Už žiadna či už oprava alebo výmena samotného zariadenia a s tým spojené rôzne peripetie, starosti. Už žiadne konštrukčné zásahy na mieste kde potrebujte umiestniť zvonček a stým spojené finančné náklady.

Čo je vlastne bezdrôtový zvonček ?

  • Zjednodušene, stručne napísane je to zariadenie ktoré funguje bez akéhokoľvek vonkajšieho sieťového napájacieho zdroja bez potreby použitia vodičov s možnosťou kedykoľvek ho presunúť na iné miesto podľa vašej potreby.

Základne zloženie a názvy jednotlivých častí bezdrôtového zvončeka :

  • Základňa : je to prijímač signálu ktorý sa inštaluje v interiéri do zásuvky 200 – 240V a využíva na prenos signálu technológiu WIRELESS.
  • Tlačidlo zvončeka : je vysielač signálu ktorí využíva bezdrôtovú technológiu WIRELESS a KINETIC, je to časť ktorú môžete umiestniť podľa vašej potreby či už v interiéri alebo exteriéri bez použitia pripojovacích alebo prepojovacích vodičov.

 

Čo je to vlastné technológia KINETIC / WIRELESS ?

  • Technologia KINETIC v bezdrôtovom zvončeku Delight / EMOS znamená že pre prevádzku tlačidla zvončeka nie je potrebný žiadny napájací zdroj ani batériu.
  • Technologia WIRELESS znamená že zariadenie využíva technológiu šírenia rádiových vĺn pod určitou frekvenciou bez akýchkoľvek pripojovacích alebo prepojovacích káblov.

 

Ale POZOR !!

Nie je zvonček ako zvonček v typovej rade bezdrôtových zvončekoch.

  • Bežný bezdrôtový zvonček využíva ako napájací zdroj batériu ktorá je umiestnená v samotnom tlačidlu s tým že s času na čas v závislosť od jeho používania a poveternostných podmienok je danú batériu ako hlavný napájací zdroj potrebné vymeniť aby bol funkčný. Ako veľké negatívum pri bežných bezdrôtových zvončekoch je potrebne uviesť fakt že prevažná väčšina disponujem s tlačidlom do ktorého sa dostane či už vlhkosť alebo samotná voda a dochádza k poruche kde už nie je možná oprava. Bežné bezdrôtové zvončeky disponujú s dosahom kvalitného signálu cca do vzdialenosti maximálne 100 metrov.

 

  • Bezdrôtový zvonček DELIGHT / EMOS  , v prvom rade nie sú bežné bezdrôtové zvončeky. Prečo ? Bezdrôtový zvonček Delight / EMOS okrem toho že vodiče sú minulosť, využíva jedinečnú, jednoduchú, efektívnu, spoľahlivú a doživotnú technológiu nazývanú KINTETIC s tým že tlačidlo zvončeka sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam čo znamená len jedno ! Už žiadna výmena batérii, vlhkosť ani voda, čo sa rovná bezporuchovosť. Bezdrôtový zvonček je okrem iného výnimočný dosahom kvalitného signálu do vzdialenosti až 180 metrov v závislosti od modelu ktorí si vyberiete.

 

 

V prípade ak už toho máte dosť ! ,

či už s obmieňaním batérii, opravou, výmenou tlačidla zvončeka lebo sa doňho dostala napríklad vlhkosť, alebo bol vystavený silným poveternostným podmienkam a chcete sa vyhnúť prípadným konštrukčným zásahom na miesta kde potrebujete zabezpečiť, umiestniť vypínač zvončeka a chcete sa dozvedieť viac prejdite na tento odkaz : https://samshop.sk/product-category/predlzovacie-kable-vypinace-zasuvky-zvonceky/